Barta Zoltán: Egy városrész története

Nyomtatás
Monográfia
Nincs kép beállítva
Fan Courier szállítás ide: 25,00 lei
Személyes átvétel szállítás ide: 0,00 lei
Posta Romana szállítás ide: 20,00 lei
Fogyasztói ár48,00 lei
Leírás

: Gyakran kell beletekintenünk, hogy megérthessük a folyamatokat, az itt élő népcsoportok történetét, mert csak így nézhetünk bizakodva a jövőbe. A történeti vizsgálódás, a múltba tekintés fontos minden közösségnek, különösen ott ahol, az idők során több nemzetiség él együtt. A Maros jobboldalán elterülő városrész történetének ismerete elkerülhetetlenül szükséges a mai állapotok megértéséhez és a jövő tervezéséhez. A múlt bemutatása nélkül nem lenne érthető, hogy mi teszi vonzóvá településünket a ma ideköltözőknek. Történetének megírása több szempontból is nehéz. Írásunkban utalunk arra, hogy Remeteszeg, mint helynév, egy szűkebb, történelmi, valamint egy tágabb, földrajzi értelemben is használatos. Földrajzi értelemben ehhez a városrészhez tartozik a tulajdonképpeni Remeteszeg (Benefalvával és Székelyfalvával együtt), Hídvég, Bese és az Egyesülés-negyed. Tudatában vagyunk annak, hogy munkánk távolról sem teljes. Az adatok hozzáférhetetlensége miatt néhány eseményt, illetve intézmény történetét csak vázlatosan tudunk bemutatni. Kívánatos lenne egy át fogó tanulmányt írni a település természeti körülményeiről, a demográfiai adatok alakulásáról, a két világháború helyi vonatkozásairól, a település nyelvjárásának hangtani, alaktani és mondattani sajátosságairól, a néprajzról, a felekezetekről, a volt vagy mai is létező ipari és kereskedelmi létesítményekről, egyéni és közösségi sorsokról, az l989-es forradalom utáni változásokról.